Mikä on DARIAH-FI?

DARIAH-FI on uusi tutkimusinfrastruktuuri, joka on syntynyt palvelemaan dataintensiivisten yhteiskunta- ja ihmistieteiden tarpeita Suomessa. Tällä hetkellä alan parhaat käytännöt ovat sirpaloituneet yksittäisiin tutkimusryhmiin ja yliopistoihin. Valtakunnallisen verkostomme ideana on vähentää päällekkäistä työtä ja kannustaa aitoon yhteistyöhön suomalaisten osaajien kesken. Rakennamme ja jaamme laskennallisia työkaluja, koneluettavia aineistoja ja digitaalista tietotaitoa, jotta Suomessa voitaisiin tehdä huippututkimusta erityisesti digitaalisen humanismin ja laskennallisten yhteiskuntatieteiden saroilla. Tavoitteena on tarjota työmme tulokset keskitetysti CSC:n kansallisen palvelualustan kautta, jolloin ne ovat mahdollisimman helposti kaikkien käyttäjien saatavilla. Lähitulevaisuudessa DARIAH-FI tähtää DARIAH-EU:n kansalliseksi jäseneksi, jolloin voimme tarjota kaikille suomalaisille yliopistoille ja tutkimusinstituuteille täyden pääsyn digitaalisen humanismin ja laskennallisten yhteiskuntatieteiden avainresursseihin Euroopassa. Samalla tulemme tarjoamaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kansainväliselle yhteistyölle ja tieteellisille läpimurroille!

Miksi tarvitsemme DARIAH-FI:n?

On ainakin kolme hyvää syytä kansalliselle koordinoinnille DARIAH-FI:n kautta:

TEHOKKUUS

Koordinointi vähentää päällekkäistä työtä eri tutkimusryhmien kesken -> rajallisten resurssien tehokkaampi käyttö Suomessa.

KESTÄVYYS

Tällä hetkellä yksittäisillä tutkimusryhmillä ei ole riittävästi resursseja pitkäjänteiseen infrastruktuurityöhön -> verkostomme suunnittelee ja toteuttaa aikaa kestäviä ratkaisuja suomalaisille ihmis- ja yhteiskuntatieteille.

RAHOITUS

Verkostomme levittää digitaalisia tietotaitoja Suomen yliopistoihin -> paremmat mahdollisuudet saada kansainvälistä rahoitusta dataintensiivisten ihmis- ja yhteiskuntatieteiden tutkimusta varten.

DARIAH-FI ja suomalaiset tutkimusinfrastruktuurit

FIN-CLARIAH on Suomen Akatemian rahoittama (2022–2023) valtakunnallinen ihmistieteiden infrastruktuuri, joka koostuu kahdesta osasta, DARIAH-FI:stä ja FIN-CLARIN:ista. FIN-CLARIN on jo kypsä infrastruktuuri, joka tarjoaa Kielipankin kautta monipuolisia palveluita kielidatan tallentamiseen ja analyysiin. Samalla kun FIN-CLARIN jatkaa pioneerityötä kielidataan perustuvan tutkimuksen tukemisessa, DARIAH-FI kehittää infrastruktuuria suurille, heterogeenisille aineistoille ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Yhteistyö FIN-CLARIAH-projektissa mahdollistaa sen, että molemmat komponentit jakavat ja yhdistävät parhaita yhteisiä käytäntöjään esimerkiksi aineistojen ja työkalujen tallennus- ja käyttöoikeuksien hallinnassa.

DARIAH-FI OFFICE:

university of Helsinki

Inés Matres

DARIAH-FI OFFICE:

The National Archives of Finland

Tanja Välisalo

DARIAH-FI: YLEISET KYSYMYKSET

DARIAH-FI: GENERAL

DARIAH-KONTTORI:

Turun yliopisto

Veronika Laippala

DARIAH-KONTTORI:

Jyväskylän yliopisto

Tanja Välisalo

DARIAH-KONTTORI:

Itä-Suomen yliopisto

Paula Rautionaho

DARIAH-KONTTORI:

Oulun yliopisto

Marika Rauhala

DARIAH-KONTTORI:

Aalto-yliopisto

Eero Hyvönen

DARIAH-KONTTORI:

Helsingin yliopisto

Risto Turunen

DARIAH-KONTTORI:

TampereEN YLIOPISTO

Sanna Kumpulainen

DARIAH-KONTTORI:

Suomen Kansalliskirjasto

Johanna Lilja

DARIAH-KONTTORI:

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

Katri Tegel

DARIAH-FI OFFICE:

CSC – IT Centre for Science

Katri Tegel

DARIAH-FI OFFICE:

National Library of Finland

Johanna Lilja

DARIAH-FI OFFICE:

Tampere University

Sanna Kumpulainen

DARIAH-FI OFFICE:

Aalto University

Eero Hyvönen

DARIAH-FI OFFICE:

University of Oulu

Marika Rauhala

DARIAH-FI OFFICE:

University of Eastern Finland

Paula Rautionaho

DARIAH-FI OFFICE:

Jyväskylä University

Venla Poso

DARIAH-FI OFFICE:

University of Turku

Veronika Laippala